Nawigacja

ŚWIETLICA

Aktualności

Dzień dobry,
informacje na najbliższy tydzień:

1. W imieniu wszystkich wychowawców świetlicy bardzo serdecznie dziękuję za składane życzenia, laurki oraz słodkie podarunki z okazji Dnia Nauczyciela

2. Raz jeszcze dziękuję za przyniesione maskotki, które powędrowały juz do małych pacjentów z Centrum Medycznego w Bydgoszczy

3. Słowa podziękowania składam również za przyniesiony do świetlicy stół do piłkarzyków, który stoi w holu SP- ze stołu dzieci mogą korzystać w trakcie przerw oraz po skończonych lekcjach.

4. Zauważylismy w ostatnim czasie, że bardzo dużo jedzenia z obiadów, dzieci wyrzucaja do pojemników na śmieci. Niestety są również przypadki rzucania się obiadem, mięsem, ziemniakami itp. Warto zwrócić uwagę na ten problem i porozmawiać z dziecmi w domu, o co bardzo Państwa proszę. Ponieważ ostatnio pojawiła się wśród niektórych z Państwa ta kwestia, chcę podkreślić, że wychowawcy świetlicy ani Pani wydająca obiady nie zmuszaja dzieci do jedzenia obiadów na siłę tylko zachęcają je do tego, aby choć zjadły część obiadu, aby dzieci nie chodziły pózniej głodne. Chcemy również uczyć dzieci tego, że wyrzucanie całego obiadu do kosza, nie próbując go nawet nie jest czymś dobrym. O kolejnych takich przypadkach będę Państwa informował już osobiście Librusem.

5. W rzeczach znalezionych są do odebrania dwie bardzo ładne kurtki oraz mundurek galowy, a także jeden but sportowy... Zachęcam do zabrania brakujących rzeczy.

6. Z racji konsultacji i kółek zainteresowań nie zawsze będziemy mieli do dyspozycji od godziny 13 salę nr 4 i nr 5. Czasami będziemy korzystać z innych sal ( dotyczy klasy 1 i 2)- prosze pytać na bieżąco w świetlicy.

5. Przy okazji kółek zainteresowań i planu lekcji zachęcam, aby mieć jednak tę świadomość na jakie zajęcia chodzą Państwa dzieci, kiedy kończą swoje lekcję oraz czy chodzą na basen...

6. Chętnych rodziców proszę o przyniesienie wafli ryzowych, sucharków, paluszków, precelków itp.- w godzinach od 15-17 dzieci się robią bardzo głodne, a część z nich nie ma juz śniadania. Z góry dziękuję za pomoc.

7. Zajęcia z decupage, eko- zabawy oraz ekseperymenty zgodnie z planem ustalonym przez prowadzących. W tym tygodniu w piatek będą już normalnie kolejne tzw. wybuchowe piatki (ostatnio nie było, gdyz p. Ania była na zastepstwie w zerówce)

8. Ponieważ nie wszytskie dzieci wywiązują się ze zmiany obuwia po przyjściu do szkoły, wraz z p. Edyta będziemy chodzić po klasach i rzetelnie sprawdzać i monitorować ten problem w specjalnie załozonym zeszycie. Pod koniec kazdego miesiąca bedziemy dawać informację wychowawcom klasy, kto ile razy wywiązał się lub nie z tego obowiązku. Przypominam, że w świetlicy dzieci również maja obowiązek zmieniać obuwie.

9. Przypominam o konkursie plastycznym pt. Mój ulubiony bohater baśniowy:

Konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych o tematyce baśniowej. Prace należy wykonać na formacie A3 dowolną techniką płaską. Każda szkoła może nadesłać maksymalnie cztery prace (po dwie w każdej kategorii wiekowej: klasy I-III, klasy IV-VII).

Warunki uczestnictwa
- uczestnicy mają za zadanie wykonanie pracy plastycznej nawiązującej do tematu konkursu (Mój ulubiony bohater baśniowy)
- każdy uczeń może wykonać maksymalnie jedną pracę
- konkurs ma charakter ogólnopolski i skierowany jest do wszystkich chętnych świetlic szkół podstawowych
- prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych (klasy I-III, klasy IV-VII)

Technika wykonania pracy: dowolna technika płaska plastyczna (farby plakatowe, pastele, rysunek kredką, szkic węglem, kolaż)- format A3

Prace, które nie będą spełniać powyższych wymogów formalnych, nie będą oceniane.
Każda świetlica może nadesłać cztery prace (po dwie w każdej kategorii wiekowej)

UWAGA!
Z pośród wykonanych i dostarczonych do naszej świetlicy prac najlepsze 4 (2 z kategorii 1-3 i 2 z kategorii 4-7)zostaną przesłane do organizatora konkursu. Pozostałe prace konkursowe, które nie zostaną wybrane do dalszego etapu nagrodzimy w ramach szkolnego uczestnictwa.

Każda praca powinna być opatrzona na odwrocie czytelną metryczką zawierającą imię i nazwisko uczestnika, klasę, nazwę szkoły, miejscowość, tytuł baśni, do której nawiązuje ilustracja oraz - w miarę możliwości - jej autora.

Do każdej pracy powinna zostać dołączona karta zgłoszenia (do pobrania w świetlicy) wypełniona przez rodzica (opiekuna prawnego) ucznia oraz przez wychowawcę świetlicy.

Termin oddania pracy:
- do 27 listopada do godziny 17:00 (do naszej świetlicy)
- 28 listopada zbierze się szkolna komisja konkursowa, która wyłoni najlepsze 4 prace, które zostaną przesłane do organizatora konkursu

Kryteria oceny prac:
- wartość artystyczna i estetyczna pracy
- zgodność z tematem przewodnim konkursu
- pomysłowość, kreatywność i oryginalność
- poprawność merytoryczna pracy (zgodność ilustracji z treścią wybranej baśni)

Wyniki ogłoszone zostaną do dnia 15 grudnia 2017 roku na stronie internetowej www.sp9konin.edu.pl.

Dla zwycięzców przewidziane zostały nagrody rzeczowe. Po zakończeniu konkursu upominki wraz z pamiątkowymi dyplomami i podziękowaniami zostaną przesłane na adres szkoły,
najpóźniej do dnia 15 stycznia 2018

Zachęcamy do udziału!

10. Przypominam, że wszelkie zmiany w odbiorze dziecka ze świetlicy odnotowują Państwo w dzienniczku ucznia lub Librusem. Proszę nie wysyłać nam upoważnień sms na telefon służbowy, bo takich upowaznień nie możemy akceptować. Badzo prosze o dyscyplnę formalną w tym zakresie.

Wszytskim życzę dobrego i słonecznego tygodnia!
Krzysztof Juchacz

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkół Zakonu Pijarów im. św. Józefa Kalasancjusza w Poznaniu
    os. Jana III Sobieskiego 114
  • tel. 61 823 40 41
    fax. 61 823 40 41

Nasi Partnerzy