• Egzaminy zewnętrzne w 2020

  Ważne informacje dotyczące egzaminu maturalnego znajdują sie tutaj, natomiast związane z egzaminem ósmoklasisty tutaj

 • Wkręć się w pomaganie!

  Wkręćmy się w pomaganie! Po raz kolejny zwracamy się do Was z ogromną prośbą. Wspólnota Pijarów z Rzeszowa w imieniu rodziców dwóch fantastycznych chłopców - Fabiana i Sebastiana - prosi o włączenie się w akcję zbierania zakrętek na rehabilitację i leczenie.

  Fabian i Sebastian mają po pięć lat i na ich nieszczęście obaj urodzili się z dziecięcym porażeniem mózgowym. Mimo ogromnego wysiłku rodziców, koszty rehabilitacji i leczenia chłopców przekraczają ich możliwości.

  1. Dzienny koszt rehabilitacji obu chłopców wynosi 160 zł
  2. Tygodniowe zajęcia z pedagogiem 120 zł
  3. Turnus rehabilitacyjny 9000 zł
  4. Zajęcia w Stowarzyszeniu Titum 2600 zł
  5. Zakup nowych siedzisk do wózka to koszt 6000 zł za jedno
  6. Wizyty w instytucie leczenia zeza w Krakowie 400 zł
  7. Kontrole u ortopedy w Krakowie 380 zł

  1KG NAKRĘTEK KOSZTUJE OD 0.80 - 1.00 zł

  Kochani,do tej pory żaden z naszych apeli nie pozostał bez waszej odpowiedzi. Wierzymy gorąco że i tym razem nie pozostaniecie obojętni na potrzeby drugiego człowieka, a tym bardziej na potrzeby chorych dzieci. Dla nas te zakrętki nie stanowią żadnej wartości, a dla Fabiana i Sebastiana mogą być krokiem milowym w stronę normalności. Obok Nowicjatu w Rzeszowie będzie wystawiony pojemnik do którego będziemy zbierali nakrętki.

  Jeśli ktoś chciałby wkręcić swoją „piąteczkę” - 5 zł można na konto:

  Dokonując wpłaty na nasze konto

  nr rachunku: 56 1600 1013 1846 6783 0000 0004

  z dopiskiem "Pomagam Rzeszów. Fabian i Sebastian"

  Dane do przelewu:

  Fundacja Oświatowa im. ks. Stanisława Konarskiego

  ul. Akacjowa 5, 31–466 Kraków

  Wielkie radosne dzięki. Razem mamy moc czynienia radość dla dzieci!

 • Zajęcia opiekuńcze dla uczniów klas 0-3 szkoły podstawowej

  Szanowni Rodzice,

  w związku z planowanym wznowieniem działalności opiekuńczej w klasach 0-3 szkoły podstawowej z dniem 25 maja 2020 r. zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z dokumentami:

  Procedury bezpieczeństwa w Zespole Szkół Zakonu Pijarów w Poznaniu

  Oświadczenie Rodziców

  Ankieta Rodziców

  Klauzula RODO

  Rodziców, którzy podejmą decyzję o chęci posłania dziecka do szkoły w trakcie trwania pandemii COVID-19 prosimy o przesłanie na adres mailowy zszppoznan@gmail.com skanów podpisanych oświadczeń i ankiety. WAŻNE – w tytule maila proszę wpisać „POWRÓT”.

  Rodziców, którzy zdecydowali o nie posyłaniu dziecka do szkoły prosimy także o informację zwrotną. WAŻNE – w tytule maila proszę wpisać „NIE POSYŁAM”.

  Termin przesłania odpowiedzi to czwartek, 21 maja 2020 r.

  Przesłanie wymienionych dokumentów nie jest jednoznaczne z przyjęciem dziecka do szkoły. Liczba miejsc ze względu na konieczność zachowania reżimu sanitarnego zgodnie z wytycznymi GIS jest ograniczona (max. 9 dzieci w klasie).

  Dyrektor szkoły po weryfikacji ankiet i w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę przekaże informację (telefonicznie lub mailowo) o decyzji dotyczącej przyjęcia dziecka do szkoły w czasie reżimu sanitarnego.

  Jednocześnie informujemy, że w przypadku podjęcia przez Państwa decyzji o posłaniu dziecka  do szkoły w terminie późniejszym niż 25 maja, należy o tym fakcie poinformować dyrektora szkoły nie później niż 3 dni przed planowaną datą powrotu dziecka do placówki. Wraz z tą informacją należy przesłać skany podpisanych oświadczeń i ankiety (w tytule prosimy wpisać POWRÓT).  

  W dniach 8-10 czerwca oraz 16-18 czerwca szkoła będzie nieczynna ze względu na trwające w tych dniach egzaminy maturalny i ósmoklasisty. Proszę Państwa o zrozumienie i zapewnienie opieki swoim dzieciom w tym czasie.

 • Maturzysto, daj sobie pomóc!

  Już po raz ósmy rusza Duchowa Adopcja Maturzysty! To akcja skierowana do przyszłych absolwentów szkół średnich, którzy w czerwcu zmierzą się z egzaminami dojrzałości. Rozpoczniemy ją 3 maja. Każdego dnia nasza rodzina pijarska będzie modliła się Koronką do Miłosierdzia Bożego. 

  Na stronie maturzysci.pijarzy.pl znajdziemy formularz zgłoszeniowy dla maturzystów, którzy zgłaszają się do modlitewnej "adopcji". Po wysłaniu formularza każdy otrzyma wiadomość zwrotną. 

  W modlitewną sztafetę włączają się ojcowie pijarzy, bracia, klerycy, nowicjusze. Do modlitwy może dołączyć też każdy z nas, a szczególnie rodzice, przyjaciele, znajomi, którzy pragną wesprzeć w tych dniach wszystkich zdających matury. 

  W dniu rozpoczęcia matur zostanie odprawiona Msza Święta w intencji wszystkich tegorocznych maturzystów. 

  Zachęcamy, aby śledzić fanpage Młodzieży Pijarskiej, na którym będziemy szczegółowo informować o przebiegu Duchowej Adopcji Maturzysty.

 • Plan lekcji zdalnych 27 kwietnia -22 maja

  Plan lekcji zdalnych na czas 27 kwietnia - 22 maja 2020 pozostaje bez zmian

  Został utworzony zgodnie ze wskazaniami MEN z myślą o uczniach klas 4-8 SP oraz I-II LO. Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania tegoż planu i aktywnego uczestniczenia, w miarę możliwości technicznych, w zajęciach zaproponowanych przez nauczycieli. Plan lekcji klas 0-3 także pozostaje bez zmian.

   

 • Nauczanie na odległość przedłużone

  Decyzją Ministra Edukacji Narodowej do 26 maja br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w szkołach. W naszej szkole nauczanie zdalne będzie odbywało się według dotychczasowego planu lekcji zdalnych, od 27 kwietnia do 22 maja  2020 r.

 • Ograniczenia w funkcjonowaniu szkoły

  W okresie od 27 kwietnia do 22 maja 2020 r. budynek i teren szkoły pozostają zamknięte dla interesantów w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. W związku z powyższym, wszelkie sprawy proszę załatwiać  drogą mailową w godzinach 9:00-13:00.

 • 12 porad jak się ochronić przed koronawirusem

 • Wielkanoc 2020

  Wszystkim Wam, czującym się częścią Pijarskiej Wspólnoty Chrześcijańskiej
  oraz Wam, naszym sympatykom,
  życzymy spotkania ze zmartwychwstałym Panem Jezusem!

  Dyrekcja Zespołu Szkół Zakonu Pijarów

 • Lista osób przyjętych do zerówki w roku szkolnym 2020/2021

 • Wiosenna przerwa świąteczna

  Informujemy, że od 9 do 14 kwietnia br. w szkołach będzie trwać wiosenna przerwa świąteczna. W czwartek, 9 kwietnia i piątek, 10 kwietnia br. szkoły pijarskie nie będą prowadzić zajęć dydaktyczno-wychowawczych z uczniami w formie kształcenia na odległość dla uczniów.

   

 • DEKRET Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego

  W związku z trwającym stanem epidemii i najnowszymi zarządzeniami organów państwowych oraz w nawiązaniu do Dekretu Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dnia 19 marca br. i Wskazań Prezydium Konferencji Episkopatu Polski z dnia 21 marca br., zarządzam dla całej Archidiecezji Poznańskiej, co następuje:

  Sprawowanie sakramentów

  1. Od dnia 25 marca w każdej Mszy Świętej lub w innych celebracjach może uczestniczyć maksymalnie do 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę (por. www.gov.pl). Zatem oprócz kapłanów i kilku niezbędnych usługujących, mają to być w pierwszej kolejności osoby zamawiające intencję mszalną. Należy liczyć wchodzących, a na drzwiach kościołów trzeba wywiesić stosowną informację, przekazując ją wiernym także drogą internetową. Na liturgię wierni winni wchodzić jedynie przez drzwi zakrystii lub inne boczne wejście. Poza liturgią kościoły winny pozostawać w ciągu dnia otwarte.
  2. Jeśli przewidziano Mszę św. koncelebrowaną, to w celu umożliwienia uczestnictwa w niej przedstawicielom rodzin zamawiających każdą z intencji należy rozważyć odprawienie osobnych celebracji. Praktyka ta nie jest możliwa w dniach Triduum Paschalnego.
  3. W domach zakonnych w celebracjach uczestniczyć mogą jedynie mieszkańcy domu, bez udziału osób postronnych.
  4. Ograniczenie liczby uczestników zgromadzenia do 5 osób obowiązuje również podczas liturgii pogrzebowej. W liczbie tej nie mieści się celebrans, ministrant czy pracownicy firmy pogrzebowej.
  5. Udzielanie sakramentu pojednania i pokuty:
   1. Należy udostępnić wiernym numer telefonu i adres mailowy, poprzez który można umówić się z duszpasterzem na indywidualną spowiedź.
   2. Duszpasterze winni zachować dyspozycyjność wobec wiernych, którzy zwrócą się z prośbą o spowiedź.
   3. Spowiedź winna mieć miejsce w osobnych pomieszczeniach, umożliwiających sprawowanie sakramentu z zachowaniem większej odległości między penitentem a spowiednikiem, lub – w razie takiej niemożliwości – w często dezynfekowanych otwartych konfesjonałach.
   4. Osoby, które nie mają możliwości przystąpienia do spowiedzi, należy pouczyć o praktyce aktu żalu doskonałego i konieczności przeżycia sakramentu po ustaniu przeszkody.
   5. Po ustaniu epidemii we wszystkich parafiach Archidiecezji zorganizować należy spowiedzi parafialne.
  6. Pamiętając o zakazie odwiedzania osób będących w kwarantannie domowej, wiernym, którzy indywidualnie o to poproszą, należy udzielać Komunii św. poza liturgią, z wyjątkiem:
   1. Wielkiego Piątku, kiedy to Komunii św. można udzielić poza liturgią tylko chorym, którzy o to poproszą.
   2. Wielkiej Soboty, kiedy można udzielać Komunii św. poza liturgią jedynie jako Wiatyku.

   

  Celebracje Wielkiego Tygodnia.

  1. Mszę Świętą Krzyżma Arcybiskup Metropolita Poznański odprawi w Wielki Czwartek o godz. 10.00 jedynie w wąskim gronie kapłanów i usługujących. Podczas liturgii poświęcone zostaną oleje święte, które w zakrystii katedry księża proboszczowie dekanatów poznańskich i podpoznańskich oraz księża dziekani pozostałych dekanatów mogą odebrać w Wielki Piątek, Wielką Sobotę lub w dni powszednie Oktawy Wielkanocy. Uroczysta Msza Święta dla wszystkich kapłanów Archidiecezji, połączona z odnowieniem przyrzeczeń kapłańskich, odprawiona zostanie po ustaniu stanu epidemii.
  2. Celebracje Świętego Triduum Paschalnego sprawowane w katedrze poznańskiej transmitowane będą przez Radio Emaus i TVP Poznań: Msza Wieczerzy Pańskiej o godz. 17.30, Liturgia Męki Pańskiej o godz. 17.30 i Wigilia Paschalna o godz. 22.00. Księży proboszczów zachęca się usilnie do organizowania transmisji w mediach społecznościowych i ogłoszenia ich terminów swoim wiernym, by mogli łączyć się duchowo ze swoimi duszpasterzami.
  3. Podczas liturgii Świętego Triduum Paschalnego należy przestrzegać następujących zasad:
   1. Podczas Mszy Wieczerzy Pańskiej należy opuścić obrzęd obmycia nóg (mandatum).
   2. W Wielki Piątek w modlitwie powszechnej ma zostać dołączone wezwanie w związku z panującą sytuacją epidemii. Stosowny tekst dotrze do parafii w terminie późniejszym.
   3. Cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego.
   4. W celu umożliwienia poszczególnym wiernym indywidualnej modlitwy należy podtrzymać zwyczaj tzw. „ciemnicy” i „Grobu Pańskiego”. W użyciu powinno być wówczas boczne wejście; należy dołożyć starań, by w świątyni nie przebywało jednocześnie więcej niż 5 osób
   5. Nie zaleca się używania pokropień, ani sprawowania sakramentu chrztu.
   6. Zamiast procesji rezurekcyjnej zaleca się, aby celebrans na zakończenie liturgii udzielił błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem przed bramą kościoła.
  4. W parafiach nie należy organizować poświęcenia pokarmów na stół wielkanocny. W tym roku tzw. „święconka” ma mieć charakter liturgii domowej. Przed śniadaniem niedzielnym błogosławieństwo wypowiada ojciec, matka lub inna dorosła wierząca osoba.
  5. W celu lepszego przeżycia modlitwy w domach podczas Wielkiego Tygodnia i Niedziel Wielkanocnych przygotowane zostaną pomoce duszpasterskie (filmy, katechezy, nagrania, materiały do rozmowy i modlitwy wokół niedzielnej Ewangelii, inne teksty) dostępne na specjalnej stronie internetowej. O szczegółach Kuria poinformuje niebawem.

   

  Uroczystości Pierwszej Komunii Świętej

  1. Do Wielkanocy odwołane są wszystkie spotkania z dziećmi komunijnymi i ich rodzicami. Przyjmujemy zasadę, że jeżeli szkoły pozostają zamknięte i dzieci mają pozostawać w domach, nie organizujemy dla nich także żadnych zajęć w parafii (w tym pierwszych spowiedzi).
  2. Po Wielkanocy:
   1. Wariant I: Jeżeli stan epidemii nie zostanie odwołany i dzieci nie wrócą do szkół, należy odwołać wszystkie I Komunie Święte do czasu ustania epidemii.
   2. Wariant II: Jeżeli po Wielkanocy dzieci wrócą do szkół i stan epidemii zostanie odwołany, decyzję o przyjęciu I Komunii Świętej należy pozostawić rodzicom w porozumieniu z księdzem proboszczem. Każdy przypadek należy rozpatrzyć indywidualnie, nie może decydować głosowanie lub wola większości.
  3. Gdyby rodzice zdecydowali się na I Komunię Świętą swojego dziecka w pierwotnym (zwykle majowym) terminie, należy uczynić to z zachowaniem najwyższych środków ostrożności, w małych grupach lub nawet pojedynczo, niekoniecznie w niedzielę.
  4. Gdyby rodzice nie zdecydowali się na I Komunię Świętą swojego dziecka w pierwotnym terminie, należy im to umożliwić w terminie późniejszym, kiedy sami uznają, że zagrożenie dla ich dzieci minęło.
  5. Duszpasterzy zachęcam, by byli w stałym kontakcie (jeśli nie osobistym, to telefonicznym lub mailowym) z rodzinami dzieci komunijnych i wsłuchiwali się w ich potrzeby.

   

  Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

  1. W Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, dnia 25 marca br., odpowiadając na prośbę Ojca Świętego Franciszka, o godzinie 12.00 we wszystkich kościołach należy uruchomić dzwony, a kapłani powinni odmówić modlitwę Anioł Pański, Ojcze nasz i 3 razy Zdrowaś Maryjo w intencji ustania epidemii, za chorych, za służby medyczne oraz za zmarłych. Na zakończenie można odmówić następującą modlitwę, o którą prosi ksiądz kardynał Angelo Bagnasco, przewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE):

   

  Boże Ojcze, Stwórco świata, wszechmogący i miłosierny, który z miłości do nas posłałeś na świat swojego Syna jako lekarza dusz i ciał, spójrz na swoje dzieci, które w tym trudnym momencie niepewności i lęku w wielu regionach Europy i świata, zwracają się do Ciebie szukając siły, zbawienia i pocieszenia.

  Uwolnij nas od chorób i strachu, ulecz naszych chorych, pociesz ich rodziny, daj mądrość rządzącym, energię i siłę lekarzom, pielęgniarkom i wolontariuszom, życie wieczne zmarłym.

  Nie opuszczaj nas w chwili próby, ale uwolnij nas od wszelkiego zła. O to Cię prosimy, który z Synem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki. Amen.

  Maryjo, Uzdrowicielko chorych i Matko nadziei, módl się za nami!

   

  1. W Uroczystość Zwiastowania Pańskiego przewodniczący Konferencji Episkopatu Portugalii został poproszony, aby włączył cały Kościół w Polsce w akt zawierzenia Najświętszemu Sercu Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi, którego dokona na zakończenie modlitwy różańcowej o godz. 19.30 w Sanktuarium Matki Bożej w Fatimie. Na zakończenie modlitwy różańcowej o godz. 20.30, w duchowej łączności z Fatimą, powtórzę ten akt i o to samo proszę duszpasterzy w świątyniach i wiernych w ich domach. Można posłużyć się tekstem rozesłanym przez Kurię lub własnymi słowami.

   

  Serdecznie dziękuję kapłanom za ich posługę w niełatwych okolicznościach epidemii, a wszystkim wiernym za dojrzałe i odpowiedzialne stosowanie się do zarządzeń. Żywię nadzieję, że obecna sytuacja przeżywana przez nas wszystkich w duchu wiary, przyniesie dobre owoce w życiu całej wspólnoty Kościoła. Proszę wszystkich, aby nie ustawali w wysiłku duchowego łączenia się ze Zbawicielem, a cierpienia, których teraz szczególnie doświadczają, zechcieli składać Panu Bogu jako duchową ofiarę w intencji zatrzymania epidemii i odnowy duchowej społeczeństwa.

   

  Na czas wielkopostnych trudów z serca  b ł o g o s ł a w i ę.

   

   

  † Stanisław Gądecki

  Arcybiskup Metropolita Poznański

   

  Poznań, dnia 24 marca 2020 roku

  N. 1466 /2020

 • W niedzielę pozostańmy w domach

  W związku z wprowadzeniem stanu epidemii, zachęcamy do pozostania w domach. Prosimy o korzystanie z radiowych lub telewizyjnych transmisji Mszy świętych. Najskuteczniejszym sposobem na zahamowanie rozprzestrzeniania się koronawirusa – w zgodnej opinii ekspertów – jest pozostanie w domu.

  Jednocześnie zachęcamy, aby każdego dnia o godz. 20.30  odmawiać w rodzinach różaniec w intencji ochrony przed chorobami, za osoby posługujące chorym, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia. Modlitwa ta będzie miała miejsce również na falach Radia Emaus.

   

 • IX Międzyszkolny Turniej SUDOKU

  Miło nam poinformować, że czworo naszych uczniów zakwalifikowało się do IX Międzyszkolnego Turnieju SUDOKU. Tymi uczniami są Jan Jaskóła (klasa 4a), Barbara Gralińska (klasa 5a), Łucja Nowak (klasa 6a), Agata Smug (klasa 7b). Serdecznie gratulujemy oraz czekamy na sukcesy w konkursie właściwym.

 • Zawieszenie zajęć w szkole

  W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej informujemy, że zajęcia dydaktyczne i opiekuńczo-wychowawcze w Zespole Szkół Zakonu Pijarów im. św. Józefa Kalasancjusza w Poznaniu zostają zawieszone od 12 do 24 marca 2020. Od 25 marca do 10 kwietnia 2020 roku zajęcia będą się odbywały z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Decyzję taką podjęto, by zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

  Spotkania rekrutacyjne do klas zerowych i pierwszych z udziałem dzieci zostają przeniesione na czas późniejszy, o którym poinformujemy zainteresowanych. Spotkania z rodzicami kandydatów odbędą się w późniejszym terminie, o którym poinformujemy telefonicznie zainteresowanych.

  Przechodzimy na zdalny system pracy, dlatego proszę, by uczniowie mieli zapewniony dostęp do Librusa. Będzie to także forma komunikowania się z rodzicami.

 • Kolejni finaliści!

  Miło nam poinformować, że dwoje naszych uczniów z klas czwartych: Ewa Mrozik oraz Jan Jaskóła zostało Finalistami w XVI MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE MATEMATYCZNYM DLA UCZNIÓW KLAS IV SZKÓŁ PODSTAWOWYCH MIASTA POZNANIA I OKOLIC POD HONOROWYM PATRONATEM WKO.Gratulujemy i życzymy dalszych matematycznych sukcesów.

 • Mamy finalistę Olimpiady Literatury i Języka Polskiego dla Szkół Podstawowych!

  Miło nam poinformować, iż Szymon Stanikowski (uczeń klasy 6B) został finalistą I Olimpiady Literatury i Języka Polskiego dla Szkół Podstawowych.

  Tym samym został zakwalifikowany do centralnego – ogólnopolskiego etapu i znalazł się wśród 5 uczniów z Wielkopolski, którzy będą reprezentowali nasze województwo.

  Gratulujemy i życzymy sukcesu w kolejnych zmaganiach!

 • Przekaż 1% swojego podatku

  Szanowni Państwo,

  zwracamy się z prośbą o przekazanie 1% podatku na rzecz Fundacji Krąg Przyjaciół Dziecka im. św. Józefa Kalasancjusza, nr KRS 0000120773, wskazując jako cel: Szkoła pijarska w Poznaniu.

  Już teraz serdecznie dziękujemy za każdą, nawet najmniejszą pomoc. Obiecujemy, że wykorzystamy ją bardzo rzetelnie i nie zawiedziemy pokładanego zaufania.

 • Trwa rekrutacja do Publicznej Szkoły Podstawowej Zakonu Pijarów w Poznaniu

  Zapisy do klas pierwszych szkoły podstawowej rozpoczęliśmy 17 lutego 2020. Więcej informacji TUTAJ

 • Obóz naukowy CERN Szwajcaria – zapisy!

  Zapraszamy uczniów klas 8 SP oraz 1-3 LO do udziału w obozie naukowym organizowanym w terminie 28.09 – 3.10.2020 r. w Szwajcarii.

  W programie obozu znajduje się:

  - wizyta wraz ze zwiedzaniem ośrodka naukowo-badawczego Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN w Meyrin/Genewa (więcej o CERN: https://home.cern/ )

  - zwiedzanie Strasbourga - ,,Stolica Europy‘’, Bazylei - miasta u styku granic trzech państw – Szwajcarii, Niemiec i Francji, Lozanny – miasta położonego nad Jez. Genewskim, Genewy,Lucerny – jednego z najpiękniejszych miast Szwajcarii, Einsiedeln – miejscanajważniejszego sanktuarium Maryjnego Szwajcarii.

  Koszt wyjazdu 1750 zł (przy 40 uczestn. + 4 opiek.) lub 1830 zł (36 uczestn. + 3 opiek.).
  Chętnych do udziału w obozie proszę o zgłaszanie się do pani Izabeli Batury lub pani Agnieszki Eichneri deklarację udziału w nim  poprzez wpłatę pierwszej raty w wysokości 500 zł w terminie do 10 marca.

  Obowiązuje kolejność zgłoszeń.

  Uwaga - wpłata jest rezerwacją miejsca i nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji.
   

strona:

DZIĘKUJEMY ZA ODWIEDZENIE NASZEJ STRONY :-)

Kontakt

 • Zespół Szkół Zakonu Pijarów im. św. Józefa Kalasancjusza w Poznaniu
  os. Jana III Sobieskiego 114
  60-688 Poznań
 • tel. 61 823 40 41
  fax. 61 823 40 41


 

Nasi Partnerzy