KONKURSY i OLIMPIADY SUKCESY 2013/2014 SUKCESY 2014/2015 SUKCESY 2015/2016 SUKCESY 2016/2017 Sukcesy 2017/2018

KONKURSY i SUKCESY

KONKURSY i OLIMPIADY

Terminarz poszczególnych etapów olimpiad w roku szkolnym 2019/2020

Olimpiady przedmiotowe, których laureaci i finaliści zgodnie z art. 44zzh ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2018 r. poz. 1457), są zwolnieni z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu:

olimpiady_przedmiotowe-ponadpodstwowe2019_2020.doc

Olimpiady przedmiotowe organizowanych z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, których laureaci i finaliści zgodnie z art. 44zx.ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2018 r. poz. 1457), są zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty z tego przedmiotu:

olimpiady_przedmiotowe_osmoklasisci_2019_2020.docx

Inne olimpiady interdyscyplinarne, przedmiotowe, z przedmiotów dodatkowych lub tematycznych,
których laureaci i finaliści nie uzyskują uprawnień w systemie egzaminacyjnym
:

interdyscyplnarne-terminarz2019_2020.doc

DZIĘKUJEMY ZA ODWIEDZENIE NASZEJ STRONY :-)

Kontakt

  • Zespół Szkół Zakonu Pijarów im. św. Józefa Kalasancjusza w Poznaniu
    os. Jana III Sobieskiego 114
    60-688 Poznań
  • tel. 61 823 40 41
    fax. 61 823 40 41


 

Nasi Partnerzy