Zespół Szkół Zakonu Pijarów im. św. Józefa Kalasancjusza w Poznaniu jest publiczną i katolicką placówką edukacyjną, w której skład wchodzą szkoła podstawowa i liceum. Kontynuuje tradycje pierwszej w Europie nowożytnej szkoły powszechnej, założonej przez hiszpańskiego księdza Józefa Kalasancjusza w 1557 roku w Rzymie oraz bogate tradycje szkolnictwa pijarskiego w Polsce.


Aktualności

Rekrutacja do klasy zerowej

Rekrutacja do klasy zerowej

W poniedziałek 25 stycznia zaczyna się pierwszy etap rekrutacji do klasy zerowej.

Zapraszamy do zapoznania się z warunkami rekrutacji w zakładce:

REKRUTACJA

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

W grudniu odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego liceum.
Głosami uczniów przewodniczącym został wybrany na kolejny rok
Michał Tytoń.
Gratulujemy Michałowi zwycięstwa i życzymy powodzenia w pracy
w Samorządzie Uczniowskim.

Powrót do szkoły po feriach

Powrót do szkoły po feriach

Od 18 stycznia 2021 r. nauka w klasach 0-3 szkoły podstawowej będzie odbywała się stacjonarnie. Mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom, opracowaliśmy wytyczne na podstawie wskazań MEiN, MZ i GIS w sprawie reżimu sanitarnego dla tych klas. Bardzo prosimy o zapoznanie się z nimi.

Uczniowie klas 4-8 szkoły podstawowej oraz klas licealnych kontynuują naukę w sposób zdalny na dotychczasowych zasadach. Bardzo proszę zwrócić uwagę na zmianę planu lekcji (plan lekcji).

Zebrania rodziców z wychowawcami

Zebrania rodziców z wychowawcami

Zebrania z rodzicami:
Wtorek 19.01.
-klasy 0-3 SP godzina wg informacji od wychowawców,
-klasy 4 - 8 SP od 18.00 do 19.00
Środa 20.01.
- klasy 1 i 2 LO od 18.00 do 19.00


Zdalna Szkoła +

Zdalna Szkoła +

Miasto Poznań realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Zdalna Szkoła+. Celem projektu jest wsparcie placówek edukacyjnych w realizacji zajęć zdalnych poprzez zakup laptopów z oprogramowaniem oraz słuchawek.

Na Boże Narodzenie

Na Boże Narodzenie

Z najlepszymi życzeniami dołączamy prezent Jasełka wystawione przez klasę 0b

Jasełka kl. 0b

Kalendarz wydarzeń