Nasi uczniowie prowadzą bloga.  Pod opieką pani Teresy Pudłowskiej powstaje coś wartego uwagi:  

Deminutiwum

Młodzież z klas humanistycznych redaguje gazetę szkolną w ramach warsztatów dziennikarskich.