Prewencja

Bezpieczeństwo w szkole

Przyjazna atmosfera i zapewnienie poczucia bezpieczeństwa to zobowiązanie wszystkich osób tworzących społeczność szkolną: dyrekcji, grona pedagogicznego, pracowników szkoły, uczniów oraz rodziców. 

DELEGATEM PROWINCJAŁA ZAKONU PIJARÓW DS. OCHRONY MAŁOLETNICH I DOROSŁYCH jest o. Grzegorz Misiura SP, tel. 698 988 077, ul. Dzielskiego 1, 31-465 Kraków; ochrona@pijarzy.pl

Normy i zasady ochrony dzieci i młodzieży w Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów