Zajęcia na Uniwersytecie Przyrodniczym

Zajęcia na Uniwersytecie Przyrodniczym

W dniu 15.11.2019 r. uczniowie z klasy 2C LO wraz z nauczycielkami Panią Izabelą Baturą i Panią Krystyną Kaszczyk brali udział w zajęciach z botaniki zorganizowanych na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. 

Głównym tematem zajęć były rośliny okrytonasienne. Była to powtórka z lekcji biologii. W pierwszej części zajęć przygotowywaliśmy preparaty mikroskopowe, aby zobaczyć jakie tajemnice skrywa przyroda, której gołym okiem nie możemy zobaczyć. Następnie pokazano nam prezentację na temat podziału owoców, z której bardzo dużo się dowiedzieliśmy o ich budowie i rodzajach. Każdy z uczniów dostał poszczególne owoce danych gatunków roślin, by je rozpoznać.

Były to bardzo interesujące zajęcia, które umożliwiły nam poszerzenie naszej wiedzy, oraz pokazały nam jak świetnie można bawić się nauką.