Spotkanie z emocjami

Spotkanie z emocjami

W ramach Tygodnia Psychoprofilaktyki odbywającego się w listopadzie, uczniowie klas 0-3 SP uczestniczyli w zajęciach dotyczących emocji.

Był to interaktywny wykład pt. Poczuj - poznaj - poradź sobie! Spotkanie z emocjami.

Wykład poprowadziły:

dr Anna Ratajczak - adiunkt na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr Patrycja Wesołowska - starszy wykładowca na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; pedagog w Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 1 w Poznaniu.

Uczniowie z dużym zaangażowaniem uczestniczyli w zajęciach. Jesteśmy przekonani, że zdobyta wiedza i umiejętności przyczynią się do lepszego rozpoznawania własnych emocji i pozwolą na skuteczne radzenie sobie z tymi emocjami, które są dla dzieci trudne.