Wycieczka do RCK

Wycieczka do RCK

We wrześniu i październiku uczniowie klas 2B LO i 2C LO wraz z nauczycielami – Panią Izabelą Baturą i Panią Agnieszką Eichner uczestniczyli w zajęciach zorganizowanych w Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

Tematem spotkania było hasło: „Jak zostać suprebohaterem?” Uczniowie mogli przypomnieć sobie czym jest krew, jak jest zbudowana, jakie pełni funkcje w naszym organizmie. Dowiedzieli się również jak duże jest zapotrzebowanie na krew każdego dnia, jak ważne jest jej oddawanie. Podczas wykładu przedstawiono również informacje dotyczące pobierania krwi oraz czynników, które uniemożliwiają zostanie krwiodawcą. Spotkanie miało przede wszystkim zachęcić uczniów aby po uzyskaniu pełnoletności oddawali krew, w ten sposób ratując komuś życie.

Najciekawszą częścią zajęć był spacer po RCKiK. Uczniowie mogli zobaczyć w jaki sposób krew jest pobierana i rozdzielana na poszczególne elementy. Widzieli mnóstwo urządzeń, które do tego służą. Niejeden uczeń wychodzące ze spotkania, zastanawiał się nad tym, czy w przyszłości oddać krew. Było to bardzo interesujące spotkanie, które każdemu dało wiele do myślenia.

Julia Zupnik klasa 2C LO