Podziękowania dla klasy 8b

Podziękowania dla klasy 8b

Podziękowanie dla klasy 8b, za udział w "Szlachetnej Paczce"-
Jak co roku w okresie świątecznym odbyła się ogólnopolska akcja charytatywna „Szlachetna Paczka”- zainicjowanym przez ks. Jacka Stryczka i Stowarzyszenie Wiosna.  

Zaangażowanie w tę akcję to była  lekcja empatii, wrażliwości i otwarcia się na potrzeby innych. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję wszystkim darczyńcom za okazane serce!