Powrót do szkoły po feriach

Powrót do szkoły po feriach

Od 18 stycznia 2021 r. nauka w klasach 0-3 szkoły podstawowej będzie odbywała się stacjonarnie. Mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom, opracowaliśmy wytyczne na podstawie wskazań MEiN, MZ i GIS w sprawie reżimu sanitarnego dla tych klas. Bardzo prosimy o zapoznanie się z nimi.

Uczniowie klas 4-8 szkoły podstawowej oraz klas licealnych kontynuują naukę w sposób zdalny na dotychczasowych zasadach. Bardzo proszę zwrócić uwagę na zmianę planu lekcji (plan lekcji).