Zebrania rodziców z wychowawcami

Zebrania rodziców z wychowawcami

Zebrania z rodzicami:
Wtorek 19.01.
-klasy 0-3 SP godzina wg informacji od wychowawców,
-klasy 4 - 8 SP od 18.00 do 19.00
Środa 20.01.
- klasy 1 i 2 LO od 18.00 do 19.00


Zebrania odbywają się online
w aplikacji Microsoft Teams z konta dziecka