Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

W grudniu odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego liceum.
Głosami uczniów przewodniczącym został wybrany na kolejny rok
Michał Tytoń.
Gratulujemy Michałowi zwycięstwa i życzymy powodzenia w pracy
w Samorządzie Uczniowskim.