Rekrutacja do klasy zerowej

Rekrutacja do klasy zerowej

W poniedziałek 25 stycznia zaczyna się pierwszy etap rekrutacji do klasy zerowej.

Zapraszamy do zapoznania się z warunkami rekrutacji w zakładce:

REKRUTACJA

Zaproszenie do zerówki

 Etap I – składanie dokumentów:

1.    Trwa od 25 stycznia 2021 r. do 12 marca 2021 r.
2.    W Sekretariacie Szkoły należy złożyć następujące dokumenty:
-   podanie rodziców i kwestionariusz ucznia ze zgodą na przetwarzanie danych
osobowych – do pobrania w sekretariacie lub ze strony internetowej szkoły,
- dwa podpisane zdjęcia legitymacyjne.
3.    Tylko osoby, które dostarczyły komplet dokumentów, będą uczestniczyły w rekrutacji.