Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów i rodziców

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów i rodziców

Uczniowie i rodzice mogą korzystać ze wsparcia, jakie oferują poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Placówki te działają bez ograniczeń, zgodnie z wewnętrznymi procedurami funkcjonowania w stanie epidemii SARS-CoV-2.


Udzielanie bezpośredniej pomocy przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne polega m.in. na prowadzeniu terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin. Placówki te wspierają także rodziców w rozpoznawaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży oraz w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych. Informacje na ten temat są dostępne na stronach internetowych poradni psychologiczno-pedagogicznych. Nasza szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 4 w Poznaniu.  

Pomoc w naszej szkole można uzyskać kontaktując się za pomocą dziennika elektronicznego z paniami Alicją Henzel, Anetą Janeczko-Ric oraz Katarzyną Mroczyk-Kozłowską.

Bezpłatna infolinia 800 080 222

Dzieci, młodzież, nauczyciele i rodzice mogą uzyskać wsparcie, dzwoniąc na bezpłatną, całodobową infolinię 800 080 222. Pod tym numerem dyżurują specjaliści, którzy udzielają pomocy psychologiczno- pedagogicznej.