Rekrutacja do klas pierwszych SP

Rekrutacja do klas pierwszych SP

W poniedziałek 15. lutego zaczyna się pierwszy etap rekrutacji do klasy pierwszej szkoły podstawowej
Zapraszamy do zapoznania się z warunkami rekrutacji w zakładce:

REKRUTACJA

Etap I – składanie dokumentów
1. Trwa od 15 lutego do 5 marca 2021 r.
2. W Sekretariacie szkoły należy złożyć następujące dokumenty (tylko osoby, które dostarczyły komplet dokumentów, będą uczestniczyły w rekrutacji):
a. podanie rodziców,
b. kwestionariusz ucznia PSPZP ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych – do pobrania w sekretariacie lub ze strony internetowej szkoły,
c. dwa podpisane zdjęcia legitymacyjne.
3. Dokumenty złożone po dniu 5 marca 2021 r. będą rozpatrywane tylko w przypadku wolnego miejsca w szkole, po przeprowadzeniu rekrutacji.