Samorząd uczniowski

Samorząd uczniowski szkoły podstawowej w roku szkolnym 2020/2021

Przewodniczący: Ignacy Szulc

Zastępca: