Samorząd Uczniowski LO

Samorząd uczniowski w roku szkolnym 2020/2021

Przewodniczący: Michał Tytoń

Wiceprzewodniczący: Piotr Kandulski

Skarbnik: Konrad Kaczmarek